Tájékoztató a képzésben résztvevők számára

„A képző szerv tájékoztatási kötelezettsége a járművezető és a közlekedési szakember képzésben részvevők számára”

 

1. Autóközlekedési Tanintézet Korlátolt felelősségű társaság, (ATI Kft.) 9024 Győr Zrínyi u. 21. tel: 96/418-633.

2. Az ATI Kft. gazd. formája: korlátolt felelősségű társaság.

3. Cégjegyzékszáma:08-09-005822

4. Az iskolavezető: Nagy Eszter tel:0670-380-1543 Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

5. Ügyfélfogadás helyei ideje: Győr Zrínyi u 21, H-Cs:08:00-16:00, P:08:00-13:00

6. Megegyezik az 1.-es pontban foglaltakkal

7. A tanfolyamra vagy szaktanfolyamra való felvétel módja: személyesen…

8. Az „AM” kategóriát kivéve orvosi alkalmassági véleményt kell kérni a házi orvostól (I.csop.)

9. A tanfolyamra történő felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

- jelentkezési lap kitöltése

- személyi igazolvány

- kategóriánkénti életkor betöltése vagy annál max. 6 hónapnál fiatalabb

- orvosi igazolás az elméleti vizsgára jelentés feltétele („AM” kategóriánál nem kell)

- a vizsgaigazolás kiadásához: sikeres forgalmi vizsga és a Közúti Elsősegély nyújtási igazolás szükséges

- alapfokú iskolai végzettség hitelt érdemlő igazolása. A rendelet szerint: A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére. Ameddig a tanuló az alapfokú iskolai végzettséget nem igazolta, vizsgára nem bocsájtható, részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárnak orvosi alkalmasságit kell csináltatnia, valamint az alapfokú iskolai végzettségét igazoló eredeti bizonyítványt, oklevelet, a Közlekedési Felügyelőség vizsga ügyintézőjénél be kell, hogy mutassa, amennyiben szükséges akkor az Országos Fordító és Fordítás hitelesítő iroda által hitelesített fordítást mellékelni kell. A Felügyelőség megvizsgálja, hogy a bizonyítvány, oklevél szerepel-e a Mintatárba, egyezőség esetén a Közlekedési Felügyelőség engedélyezi az elméleti vizsgát. Ha német, angol vagy román anyanyelvű a jelentkező, akkor tesztvizsgát számítógépen tehet. Amennyiben más nyelven szeretne vizsgázni tolmács segítségével teheti meg. Az elméleti oktatáson, ha szükséges tolmács segítségét lehet kérni (tolmács költsége a tanulót terheli).

10. A tanuló által igényelt tanfolyam vagy szaktanfolyam tantárgyai a képzőszerv által tartott óraszámok

„AM” kategória: elmélet: 16 óra elméleti órák időtartama: 45 perc

Gyakorlat: rutin: 4 óra városi: 6 óra vizsga:1 óra gyakorlati órák időtartama:50 perc

„A1, A2, A” kat: elmélet 22 óra elméleti órák időtartama 45 perc

„A1, A2”: gyakorlat: rutin 6 óra, város: 8óra, országút: 2 vizsga 1 óra gyakorlati órák időtartama: 50 perc.

„A1 (B)”: elmélet 3 óra, gyakorlat: rutin 1 óra, város 1 óra , vizsga 1 óra

„A2” (A1 két éven belüli elm.v.18 év) elmélet: - gyakorlat: rutin: 4 óra, város: 6 óra országút:2 óra, vizsga 1 óra

„A2” (A1 két éven túli 18 év): elmélet: 3 óra gyakorlat: Rutin: 2óra, város: 4 óra országút: 2 óra vizsga 1 óra

„A” gyakorlat: rutin: 10 óra, város: 11 óra országút: 5 óra vizsga: 1 óra gyakorlati órák időtartama: 50 percesek.

„A” (A2, Ak két éven bel.elm.v.24év): elm:- gyakorlat: rutin 4 óra, város: 4 óra országút: 4 óra vizsga 1 óra

„A” (A2, AK két éven túl 20év): elm: 3 óra gyakorlat: rutin: 2 óra, város: 4 óra országút: 2 óra vizsga 1 óra

„A” (A1 két éven belüli elm.v. 24év): elm:- gyakorlat: rutin: 6 óra, város: 8 óra, országút: 2 ó vizsga:1 óra

„A” (A1 két éven túl.24 év) elmélet:3 óra gyakorlat: rutin 4 óra, város: 4 óra, országút: 2 óra vizsga:1 óra

„B” kategória: elmélet: 28 óra elméleti órák időtartama: 45 perc gyakorlat: alapoktatás: 9 óra város:14 országút: 4 óra éjszaka:2 óra vizsga:1 óra gyakorlati órák időtartama: 50 perc

11. Jármű használat: Opel, Suzuki, Fiat, (változás lehetséges) a gk-ik az oktatók tulajdonát képezik. Hozott járművel nincs oktatás.

12. Az elméleti oktatásról hiányzó, egy következő tanfolyamon köteles pótolni a hiányzást. A hallgató köteles a gyakorlati óráról való estleges hiányzást időben, de legkésőbb 24 órával előbb az oktató részére bejelenteni. A megfelelően előre bejelentett, hiányzás miatt mulasztott gyakorlati órát az iskola illetve a gyakorlati oktató köteles egy más időpontban térítésmentesen megtartani.

13. A tandíjak a következők: AM:55.500.-: (elmélet: 28.000.- gyak.:27.500.-), B:185.000.- (elmélet: 50.000.- gyak.:135.000:-), A1:93.000.-(elmélet: 42.000.- gyak.:51:000.-), A1(B-vel):48:000.- (elmélet:18.000,gyak.:30.000.-) A2: 101.500.-(elmélet: 42.000.- gyak.:59.500.-), A2(A1 2éven belüli elm.v. 18 év):45.500.- A2(A1 2 éven túl 18év):49.500.- (elm: 18.000 gyak:31.500.-) A:141.900.-(elmélet: 42.000.- gyakorlat:99.900.-),A (A2,Ak 2 éven belüli elm.v.24év) :48.100.- A(A2,Ak 2 éven túl 20év): 51.300.-(elm:18.000.- gyak:33.300.-) A(A1 2 éven belü.lelm.v.24 év):62.900.-.A(A1 2 éven túl 24 év):58.700.- (elm:18.000.- gyak:40.700.-) A tandíjakat befizetni lehet egy összegben és részletekben is a részletfizetés esetén a teljes összeget a gyakorlati vizsga előtt be kell fizetni. A tandíj tartalmazza az elméleti és a gyakorlati oktatás díját.”AM” kategória kivételével (B,A1,Ak,A,)orvosi alkalmassági szükséges melynek díja 7.200.- vizsgadíjakat az aktuális jogszabály tartalmazza jelenleg AM: 11800.- ,A1,A2 ,A,:20300.-B.15600.- elsősegélynyújtó tanfolyam díja:10000.- vizsgadíj:8200.- jogosítványt az okmányiroda állítja ki 4000.-

14. A szaktárgyak hallgatására akkor nem kötelező ha jogszabály azt lehetővé teszi 24/2005.(IV.21.)GKM rend.

15. A tanuló kérheti az áthelyezését másik képző intézményhez. A tandíj hiányos részét és a „bánatpénzt” ki kell fizetnie a képzési szerződésben rögzítettek szerint.

16. Az oktatás helyszíne: az elméleti oktatás: ATI Kft. székhelye ill. a tanfolyam szervezési helye, gyakorlati oktatás: Győr Bécsi úti rutinpálya, város útjai.

17. Pótórák igénylése. A kötelező levezetett óraszám után ha a gyakorlati szakoktató szükségesnek találja pótórát lehet igényelni melynek összege: B kategória esetén 4500.-Ft, sikertelen forgalmi vizsga után 4800.-Ft; AM:2500­Ft; A1,A2:3500Ft; A:3700Ft

18. Az engedélyező hatóság neve, címe, telefonszáma: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Hatóság; 1066 Budapest  Teréz krt. 62. 

Felügyeleti szerv:

Győr - Moson - Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály; Címe: 9028 Győr Tatai u.3. telefonszáma:96/511-810

19. A vizsgázó jogait és kötelezettségeit a Felnőttképzési szerződés, a Ptk, a 24/2005-ös GKM.r. tartalmazza.

20. A vizsgadíjakat a tanuló köteles befizetni, elméleti alapvizsgát megbízással az ATI KFT fizeti be a tanuló részére a Közeledési Felügyelőség pénztárába a gyakorlat díját személyesen fizeti be a tanuló.

21. A vezetői engedély vagy a szakképesítés kiadásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott fontosabb előírások: sikeres gyakorlati vizsga után a Közlekedési Felügyelőség vizsgaigazolást állít ki. Ez alapján az Okmányiroda kiállítja a jogosítványt. Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár a bejelentett lakcímet kell igazolja.

22. Mutatószámok: (B kategória):

2018 II.n.év "B" kategória:

 Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) 144,51%
 Vizsga sikerességi mutató (VSM):  elmélet 62,5%
   forgalom 44,44%
 Képzési költség (KK) 233.600.-Ft.